A. Rúnarsson数据,A. Rúnarsson新闻,A. Rúnarsson视频,A. Rúnarsson身价

 • 时间:
 • 浏览:0

A. Rúnarsson

A. Rúnarsson

 • 俱乐部:托尔
 • 国 籍:冰岛
 • 身 高:CM
 • 位 置:门将
 • 年 龄:
 • 体 重:KG
 • 号 码:
 • 生 日:
 • 惯用脚:

赛季俱乐部上场首发进球助攻黄牌红牌替补

2019托尔~000000

2018托尔1100000

2017阿克雷里~000000

2015阿克雷里~000000

2014阿克雷里0000000

2013阿克雷里~000000

荣誉记录

冰岛足球甲级联赛 X 1

2016

Northern Iceland Cup X 1

2015

相关队员

前锋进球国籍

迪亚兹10

J. Hannesson1

Á. Brynjarsson0

中场进球国籍

Nacho Gil3

S. Jónsson2

J. Árnason2

S. Kristjánsson1

A. Ævarsson1

J. Sigurbergsson1

F. Gíslason0

P. Ingvason0

A. Axelsson0

J. Pálsson0

S. Sverrisson0

G. Sigþórsson~

后卫进球国籍

波尔1

D. Gavrić1

瓦尔松1

H. Rúnarsson0

O. Sigurjónsson0

A. Bjarnason0

L. Eiríksson0

E. Jónsson0

T. Arnarson0

门将扑救国籍

A. Stefánsson0

A. Valtýsson~

A. Rúnarsson~